20210801

Porto kontrollert - ny etikett

Tidligere er det utgitt etikketter i gul og rød farge med teksten Porto kontrollert - underfrankert sending.

Nå er det kommet en ny utgave i sølv som ble funnet på et underfrankert brev nå i juli 2021 :


Etiketen er satt på dette brevet som er frankert med en portoetikett. Dette er i grunnen meget merkelig i og med at det er "postfunksjonæren" som frankerer brevet når dette er innlevert til frankering og sending. Kunden får beskjed om at det koster 24 kroner. I ettertid får kunden et krav om at han har underfrankert brevet og må i tillegg betale straffeporto:

"Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 61,– for faktura og 11,– per brev."(adressen er manipulert på dette bildet)


Ingen kommentarer: