20131222

Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 6

Tre nye datoer fra desember 2013:

Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 5

I følge Posten Norge er det 13 måneder i år.Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 4

Frimerket er antakelig er stemplet den 19.12.2013, selv om det står 19.01.13.
Teksten Posten Norge X22 er opp-ned i forhold til datoen i stempelet.


Feilstemplinger fra Desember 2013 - del 3

Frimerket er stemplet i 2012. Frimerket ble utgitt først i oktober 2013.