20111106

Feilstemplinger fra November 2011 - del 3

Her vises et frimerke som er stemplet den 35. november 2011.