20120626

Framtidsrettet i Odda

Odda er en framtidsrettet kommune i Hardanger i Hordaland fylke. Som vi ser er de allerede kommet ti år fram i tid.