20090615

12. juni 2009 Kulturminneåret - 2 nye frimerker

De som levde i forrige århundre husker kanskje disse røde telefonkioskene. På det meste var det rundt 6000 av de i Norge, Nå er det bare 100 igjen og disse er faktisk vernet.
Her er et bilde som viser NK1727 stemplet på utgivelsesdagen:
12. juni 2009 Ubåtvåpenet 100 år - 2 nye frimerker

Den 12. juni ble det utgitt to nye frimerker i forbindelse med at det er 100 år siden Norge fikk sin første ubåt. Det ene frimerket har verdi 14,50 kr. Dette frimerket blir ikke lett å få tak i, da denne portosatsen kun dekker B-post sendinger mellom 50-100 gram. Dette er sendinger som svært sjeldene å se. Det andre frimerket dekker en vanlig portosats for A-post innenlands for sendinger mellom 50 - 100 gram. Jeg viser her noen eksempler som er stemplet utgivelsesdagen.