20130114

Porto Kotrollert i rød farge

Til vanlig er dette stemplet enten i sort eller blått. Denne gangen er det også å finne i rød farge.


IMPORTENT INFORMATION ENCLOSED - Nytt stempel fra Lillehammer

IMPORTENT INFORMATION ENCLOSED - Nytt stempel fra Lillehammer


I dag har jeg fått to brev stemplet med denne teksten. Brevet er stemplet D90 som er fra Lillehammer.
Steplet var nok bare i bruk deler av dagen for de vanlige bølgelinjene er også å se fra denne dagen.


Jeg tror dette må være en test fra posten sin side. Kanskje vi vil få se litt andre budskap etterhvert?