20210801

Norske varianter - 2021-02 - Nk 2042 - 2043 Julefrimerker 2020 - Lillehammer

Norske varianter - 2021-02 - Nk 2042 - 2043 Julefrimerker 2020 - Lillehammer

Disse to frimerkene har en smalere / bredere grønn rand enn vanlig.

Nye frimerker i oktober - Norske mopeder og motorsykler

I serien med Kommunikasjonshistorie vil det bli utgitt fire frimerker med norske mopeder og motorsykler i oktober 2021.

Motivene er 

Atlanta, 1927

Mustad Folkescooter 1954 

Raufoss moped 1964

Tempo Corvette 300, 1970


Her vises tre av frimerkene

Porto kontrollert - ny etikett

Tidligere er det utgitt etikketter i gul og rød farge med teksten Porto kontrollert - underfrankert sending.

Nå er det kommet en ny utgave i sølv som ble funnet på et underfrankert brev nå i juli 2021 :


Etiketen er satt på dette brevet som er frankert med en portoetikett. Dette er i grunnen meget merkelig i og med at det er "postfunksjonæren" som frankerer brevet når dette er innlevert til frankering og sending. Kunden får beskjed om at det koster 24 kroner. I ettertid får kunden et krav om at han har underfrankert brevet og må i tillegg betale straffeporto:

"Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 61,– for faktura og 11,– per brev."(adressen er manipulert på dette bildet)


Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 4

Frimerket er stemplet 59. juli 2021
Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 3

Frimerket er stemplet 38. juli 2021

Samtidig er det stemplet 28. juli som nok er den riktige datoen.Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 2

  Frimerkene er stemplet 37. juli 2021Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 1

 Frimerket er stemplet 0. juli 2021Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 5

Nk 2040 Rockheim Hall of Fame - Halvdan Sivertsen. 
Frimerket med Halvdan ble utgitt  : 06.11.2020
Dette frimerket er stemplet 3. januar 2010 

 


Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 4

 Frimerket er stemplet 25. i den 19. måneden på 40-tallet.

Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 3

 Frimerket er stemplet den 32. dagen. Det er ikke lett å se resten av datoen.


Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 2

Nk 1982 Norden XXI: Fisk i nordiske farvatn

Frimerket med Åbor ble utgitt  20.04.2018

Dette frimerket ser ut til å være stemplet før 2010.


Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 1

Frimerket med Radka Toneff ble utgitt 06.11.2020.

Dette frimerket er stemplet i juni 2020.
Nk 2053 - 2054 Norges Jeger- og Fiskerforbund 150 år

Nk 2053-2054

Utgivelsesdag: 11. juni 2021

Verdier og motiv:

Innland 50g (24 kroner i 2021): Sportsfisker og laks

Innland 50g (24 kroner i 2021): Jeger og hjort

Design: Kristin Slotterøy

Utgitt i ark med 50 frimerker

Opplag: 305 000 av hvert frimerke

Trykkemetode: Offset av Joh. Enschedé Security PrintNk 2055-2056 Dyra på gården

Nk 2055-2056 Dyra på gården

Utgivelsesdag er 11. juni 2021

Verdier og motiv:

Europa 20g (27 kroner i 2021): Grisunge

Europa 20g (27 kroner i 2021): Kalv

Kunstner: Cecilie Sørgård

Utgitt i: Hefter à 10 frimerker

Opplag: 325 000 av hvert frimerke

Trykk: Ståltrykk/offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
Dette frimerket ble brukt på brev før det egetlig var utgitt. Brevet ble mottatt 11. juni 2021.