20130428

Nk 1848 Kong Karl Johan 250 år

Nytt frimerke ble utgitt den 19. april 2013

19. april 2013 - Kong Karl Johan 250 år


NK 1848
Utgjevingsdag: 19. april 2013
Verdi og motiv: Kr 30,00: Karl Johan-monumentet
på Slottsplassen
Design og gravyre: Sverre Morken
Trykkmetode: Ståltrykk / offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag 500 000 


NK 1842-1847 - Turistfrimerker

Posten Norge utga den 19. april  2013 6 flotte frimerker med motiver fra norsk natur.NK 1842-1847
Utgivelsesdag 19. april 2013
Verdi og motiv:
A innland: Isklatring på Jostedalsbreen          
(Opplag 1 595 000 )
A innland: Bøyabreen, arm av Jostedalsbreen   
(Opplag 1 595 000 )
A Europa: Fjellvandring på Gaustatoppen         
( Opplag 1 595 000 )
A Europa: Fjellvandring på Gaustatoppen         
( Opplag 1 595 000 )
A verden: Rafting i Sjoa                                 
( Opplag 1 095 000 )
A verden: På elvebrett i Sjoa                          
( Opplag 1 095 000 )
Design: Gina Rose
Foto: © Arve Tvedt (NK 1842), © Finn Loftesnes (NK 1843),
© Espen Bratlie (NK 1844-1847)
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print


Porto kontrollert - nytt opplag av denne blanketten

Får du denne klistrelappen på et brev du mottar så kan det koste deg dyrt. Dersom avsender ikke er kjent, så er det du som får regningen.
Her vises en ny utgave av denne blanketten første gang sett i april 2013.

Feilstemplinger fra April 2013 - del 6

Her er det Posten Norge L24 som er 18 år for tidlig ute.
(  L24 brukes i Stavanger )


Feilstemplinger fra April 2013 - del 5

Disse fire frimerkene er stemplet i 2001 og 2002 med Posten Norge A80
Frimerkene var ikke utgitt på den tiden.

Feilstemplinger fra April 2013 - del 4

Flere merkelige datoer på disse frimerkene som er stemplet med Posten Norge X22 :

Feilstemplinger fra April 2013 - del 3

Disse to frimerkene var først pent stemplet 5400 Stord den 24. april 2013.
Deretter er de overstemplet den 45. April 2013