20131029

Feilstemplinger fra Oktoberber 2013 - del 5

91 dager i årets oktober:

Feilstemplinger fra Oktoberber 2013 - del 4

32. oktober ser ut til å være en vanlig dato hos Posten Norge. Her er to ulike stempler fra denne datoen.