20120115

Postens markedstilpassing


Posten Norge tar frimerkesamlere på alvor og tar hensyn til at gjennomsnittsalderen stadig blir høyere. Derfor er det fint at stemplene stadig blir større slik at det blir lettere å lese datoen i stemplene.
Vanlig størrelse på stemplet.
Større utgave av Posten Norge stemplet.