20180502

Sjeldent stempel fra Tromsø


Frimerket er stemplet ved Tromsø Postterminal - Inntektssikring
Feilstemplinger fra April 2018 - del 2

Disse frimerkene er stemplet 39. april 2018Feilstemplinger fra April 2018 - del 1

Disse frimerkene er stemplet 35. april 2018

Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 5

Dette frimerket er stemplet 80. mars 2018
Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 4

Dette frimerket er stemplet 48. mars 2018
Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 3

Disse frimerkene er stemplet 32. mars 2018

Feilstemplinger fra Mars 2018 - del 2

 Dette frimerket er stemplet 00. mars 2018


Feilstemplinger fra Februar 2018 - del 5

Skuddår 2018? 
Ifølge Posten Norge er svaret ja. 


Posthistorisk godbit #2

Også i april 2018 er det observert noen få dager med uvanlige stempler fra A90. Den 10. april er bølgelinjene på høyre side av datostemplet. 18. april  har bølgelinjer på både høyre og venstre side.
Til slutt vises en bilde slik stemplet til vanlig ser ut.