20120627

Feilstemplinger fra Juni 2012 - del 7

Her vises et frimerke som er stemplet den 35. juni 2012.