20200921

Nk 2037 - 38 Forskning - hjerne og hjerte

Posten Norge utgav to nye frimerker 17. september 2020 med tema Forskning, innovasjon, teknologi


Nk 2037-38 Forskning

Motiv:

  • Hjerneforskning
  • ultralydteknologi for hjerteundersøkelser

Designer: Enzo Finger

Verdi: Kr 17 x 2 (innland 20g)

Utgitt i: Hefte à 10 frimerker

Opplag: 615 000 av hvert frimerke

Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland Feilstemplinger fra September 2020 - del 2

 57. September 2020 er datoen disse frimerkene er stemplet.