20191229

Nye portotakster 2020

Beskjeden økning i portotakstene. Prisen for å sende et brev øker med bare 1 kroner fra 16 til 17 kroner fra 1. januar 2020. Samtidig opprettholder Posten Norge sitt kompliserte prissystem som kunder og egne ansatte finner vanskelig å forstå. Det er på tide å forenkle og rydde opp i dette nå. Det er alt for mange vektklasser og alternativer som må undersøkes ved sending av brev.