20101006

Nk 1738 med rosa farge


Dette frimerket har ekstra rød / rosa farge oppe i venstre hjørne. Det er antagelig en trykk tilfeldighet.

Feilstemplinger fra september 2010 - del 4

Her er det fortsatt 2010; stemplet viser imidlertid 2023.


Feilstemplinger fra september 2010 - del 3

Her kommer siste tilskudd til stempler fra september 2010: