20220925

Norske varianter - 2022-13 - Nk 1952 - Trondheim 2017 - manglende gulfarge.

Disse to frimerkene ble utgitt i 2017 i forbindelse med at det var 100 års jubileum for samenes første årsmøte i Trondheim i februar 1917.

Frimerket til høyre har svakere farger på flagget og gulfargen mangler helt.

Jeg har vist en rekke nyere norske frimerker med manglende gulfarge. Tidligere har vi hørt at slike varianter kan ha oppstått ved en trykkstart under prøveproduksjon ved frimerketrykkeriet Royal Joh. Enschede. I siste nummer av Norsk filatelistisk tidskrift (nr 5 - 2022) blir det vist eksempel på frimerker som er blitt bleket av sollys. I dette tilfellet kan det virke som om det høyre frimerket er bleket siden også rød og blå farge er endret. 

Da er det altså to mulige forklaringer på disse variantene. Med stor sannsynlighet er begge mulighetene tilstede. Dersom feilen har har skjedd under trykkingen er slike frimerker å betrakte som varianter. Disse har høy samleverdi. Frimerker som er bleket av sollys er derimot tilnærmet verdiløse.