20240316

NK 2116-2118 Bjørnøya

Posten Norge utga 14.03.2024 3 nye frimerker i serien med polare motiver.

Motiv: Lomvi, Sylen, Hambergfjellet

Design: Magnus Rakeng

Foto: Venke Ivarrud, Steinar Myhr/NN

Verdier: 

  • Kr 36 (innland 100 g) Lomvi
  • kr 37 (Verden 20 g) Sylen
  • kr 55 Hambergfjellet

Opplag: Innland 100 g: 180 000 frimerker

Verden 20 g: 155 000 frimerker

Kr 55,-: 255 000 frimerker


Frimerkene er utgitt i: ark à 50 frimerker

Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland


Dette frimerket er tatt i bruk før det offiseielt ble utgitt:


NK 2116-2118 Bjørnøya på FDC utgitt av Sentrum filatelistklubb
Feilstemplinger fra mars 2024 - del 2

Feilstemplinger fra mars 2024 - del 2

Det blir tydeligvis en lang mars måned. Disse frimerkene er stemplet 98. mars 2024.
Feilstemplinger fra mars 2024 - del 1

Feilstemplinger fra mars 2024 - del 1


Her vises et frimerke som er stemplet i mars 2024, men stempelet viser noe annet. Det kan se ut som om frimerket er stemplet på 40-tallet.20240305

Feilstemplinger fra februar 2024 - del 5

Feilstemplinger fra februar 2024 - del 5

Her vises et frimerke som er stemplet 89. februar 2024
Feilstemplinger fra februar 2024 - del 4

Feilstemplinger fra februar 2024 - del 4

Her vises tre frimerker som er stemplet 49. februar 2024Feilstemplinger fra februar 2024 - del 3

Feilstemplinger fra februar 2024 - del 3

Her vises et frimerke som er stemplet 41. februar 2024Feilstemplinger fra februar 2024 - del 2

Feilstemplinger fra februar 2024 - del 2

Her vises et frimerke som er stemplet 39. februar 2024