20160417

Feilstemplinger fra April 2016 - del 8

Her vises frimerker som er stemplet 34. april 2016

20160413

Ny norsk portoetikett for frankering

Posten Norge har tatt i bruk nye portoetiketter for frankering av brev. Slike etiketter har vært i bruk i for eksempel USA, Tyskland, Nederland og Finland i mange år. Men først  4.april 2016 ble slike tatt i bruk i Norge.

Som frimerkesamler ser jeg ikke den helt store samlerinteressen for disse etikettene. Det er det samme motivet på alle, og så vidt jeg forstår så lar de seg ikke løsne fra konvolutten. Men de er selvsagt interessante i en hjemstedsamling i og med at postnummer og / eller enhetsnummerert til den aktuelle "post i butikk" er med på etiketten.


Denne informasjonen er hentet fra Posten Norge:

Postkontorene, bedriftssentrene og en del Post i Butikk vil i nærmeste fremtid ta i bruk printer for portoetiketter. 

Etikettene er ment til frankering av brev (store sendinger), rekommandert og verdibrev;

• I Norge og til utlandet for brevsendinger (A og B)
• I Norge og til utlandet for rekommandert brev
• Kun i Norge for verdibrevFrimerker og portoetikett kan kombineres på sendingen.


Portoetikettene vil ikke bli solgt løst til kunder. Etikettene har ikke bakpapir og skal settes på brevet med det samme og sendes den datoen som står på etiketten. Da etikettene allerede er påført dato og innleveringssted (postnummer og enhetsnummer), skal de ikke datostemples i postgangen.

Etiketten inneholder følgende opplysninger:
Dato, postnummer, portobeløp, pristabell (1, 2 eller 3), enhetsnummer, eventuelt sendingsnummer for rekommandert og verdi.Etikettskriverne vil bli tatt i bruk ved ca. 200 postkontorer, bedriftssentre og Post i Butikk fra uke 14 og 15.
En utrulling ved ytterligere 1300 steder vurderes fra høsten 2016.Frimerketjenestens butikk i Persveien 34-36 og St. Olavs plass postkontor vil ta i bruk printeren mandag 4. april. Dette er første dag de nye printerne tas i bruk i Norge.
Øvrige steder vil ta i bruk printeren fra 5. april og utover.Frimerketjenesten vil trykke opp etiketter i valørene 20g for Norge, Europa og verden. Etikettene vil bli satt på et eget førstedagsbrev og leveres i juni til alle abonnenter på førstedagsbrev og automatmerker.

Feilstemplinger fra April 2016 - del 7

Her vises et frimerke som er stemplet den 11. i den 14. måneden i  2016
R95 er brukt i Bergen

Feilstemplinger fra April 2016 - del 6

Her vises frimerker som er stemplet i 2012 og 2015. Dette frimerket ble først utgitt i 2016. V91 forteller at dette er et stempel som er brukt i Trondheim.
Feilstemplinger fra April 2016 - del 5

Her vises et frimerke som er stemplet 95. april 2016Feilstemplinger fra April 2016 - del 4

Her vises frimerker som er stemplet 51. april 2016


Feilstemplinger fra April 2016 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet 44. april 2016

Feilstemplinger fra April 2016 - del 2

Her vises frimerker som er stemplet 37. og 39. april 2016

Feilstemplinger fra April 2016 - del 1

Her vises et frimerke som er stemplet 00. april 2016

Feilstemplinger fra Mars 2016 - del 6

Her vises et frimerke som er stemplet 78. mars 2016

Feilstemplinger fra Mars 2016 - del 5

Her vises frimerker som er stemplet 55. mars 2016

Feilstemplinger fra Mars 2016 - del 4

Her vises et frimerke som er stemplet 40. mars 2016

Feilstemplinger fra Mars 2016 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet 32, 33, 34. og 38. mars 2016