20220430

Norske varianter - 2022-06 - Nk 2060-2063 Norske mopeder og motorsykler - ulik lengde / tagging

 Norske varianter - 2022-06 - Nk 2060-2063 Norske mopeder og motorsykler - ulik lengde / tagging

Utgivelesdag er 2. oktober 2021

Motiv:

Atlanta model 1927

Mustad Folkescooter, model 1954

Raufossmopeden, model 1964

Tempo Corvette 300 model 1970

Alle disse fire frimerkene er å finne i flere utgaver der lengden på frimerket varierer. Det er observertet frimerker som er ca. 1,5 mm kortere enn orginalen. Det ser ut som om antall tagger er likt og dermed er den horisontale taggingen forskjellig.


Bildene viser eksempler på frimerker med ulik lengde.
20220422

Kong Haakon VII 150 år innland 50g - utgitt 22. april 2022

 Kong Haakon VII 150 år innland 50g - utgitt 22. april 2022

I dag 22. april ble det utgitt fire nye frimerker kongelige jubileer. Frimerket med katalognummer Nk 2075 med Kong Haakon VII 150 år er allerede tatt i bruk noen dager før utgivelsesdagen. Frimerket som vises her er stemplet 19. april 2022 og ble mottatt på et brev idag. Frimerket er stemplet tre dager for tidlig.