20150718

Feilstemplinger fra Juli 2015 - del 3

Frimerket er stemplet den 97. oktober 2015Feilstemplinger fra Juli 2015 - del 2

Her er frimerker som er stemplet 77. og 79. juli 2015.

Feilstemplinger fra Juli 2015 - del 1

Her er frimerker som er stemplet fra 0. juli til 48. juli 2015.

Feilstemplinger fra Juni 2015 - del 3

Her er et frimerke som er stemplet 47. juni 2015


Feilstemplinger fra Juni 2015 - del 2

Her er frimerker som er stemplet fra 31. juni til 39. juni 2015.
Feilstemplinger fra Juni 2015 - del 1

Her er et frimerke som er stemplet 0. juni 2015

Nk 1914-1915 Halfdan Kjerulf - Agnar Mykle

Nk 1914-1915 Halfdan Kjerulf  - Agnar MyklePersonjubileer
NK 1914-1915
Utgivelsesdag: 5. juni 2015
Verdier og motiv:
A innland: Halfdan Kjerulf, maleri av Knud Bergslien
A innland: Agnar Mykle
Foto: © Fred Monclair / Nasjonalbiblioteket (NK 1915)
Design: Enzo Finger
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print.
Opplag av hvert frimerke : 3 080 000 frimerkerNk 1910 - 1913 Norske fyrtårn IV

Den 5. juni ble det utgitt fire frimerker med fyrtårn.

Norske fyrtårn IV
NK 1910-1913
Utgjevingsdag: 5. juni 2015
Verdiar og motiv: A Europa: Kvitsøy fyr
A Europa: Slåtterøy fyr
A verda: Lindesnes fyr
A verda: Kjeungskjæret fyr
Foto: © Helge Sunde / Samfoto (NK 1910, 1911, 1913), © Inger Sandved Anfinsen (NK 1912)
Design: Inger Sandved Anfinsen
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag Nk 1910 : 3 360 000 frimerker
Opplag Nk 1911 : 3 360 000 frimerker
Opplag Nk 1912 : 2 860 000 frimerker
Opplag Nk 1913 : 2 860 000 frimerker

Nk 1912 
Nk 1908-1909 Leketøy - Europa CEPT

Nk 1908-1909  Leketøy - Europa CEPT

Gammelt leketøy
NK 1908-1909
Utgivelsesdag: 5. juni 2015
Verdier og motiv: Kr 14,00: Annedukken
Kr 17,00: Tomtebiler
Foto: © Atle Kildebo
Design: Madeleine M. Karlstrøm
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print.
Opplag: 500 000 av hvert frimerke

Kr 14,00: AnnedukkenKr 17,00: Tomtebiler


Feilstemplinger fra Mai 2015 - del 3

Her er frimerker som er stemplet fra 38. mai til 87. mai 2015.