20120426

Feilstemplinger fra April 2012 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet henholdsvis 29. 17. 2029 og 30. 0.  2040?