20090427

Porto kontrollert

Porto kontrollert
Det hender senderen glemmer å frankere brevet som blir sendt. I noen tilfeller blir dette fanget opp av Posten Norge. Disse sendingene stemples med et stempel med teksten
Porto kontrollert Underfrankert sending
Dette stempletavtrykket finnes både i blått og sort.
Dersom det er bare ett og ett brev uten frimeker som sendes, skjer det ikke noe mer. Brevet kommer fram på vanlig måte. Dersom det oppdages flere brev fra samme sender samtidig vil Posten Norge sende en regning til denne personen / firma.
Idag fikk jeg et brev med en ny etikett med Postens flotte gamle logo. Brevet er
sidestemplet Posten Norge 23. APRIL 2009. Det er første gang jeg ser denne etiketten.
Det er Blankett 70.019.02 med ett opplag på 25000 fra 01.2008
Blankett 70.019.02 Sidestemplet Posten Norge 23. April 2009

Blankett 70.019.02

Porto kontrollert Underfrankert sending
Sidestemplet Posten Norge 24. April 2009


Det hjelper ikke med kontanter. Her mangler det et 50 øres frimerke. Det er blitt erstattet med en 50-øring, men dette erikke blitt godtatt av Posten Norge. Riktig porto for dette brevet skal være 15,50 kr.Porto kontrollert
Dette rek-brevet er blitt kontrollert og funnet iorden.Porto kontrollert Underfrankert sending i sort der frimerket er stemplet med Posten Norge.
Riktig porto er trolig 12 kroner eller 15,50 kr.
Det hjelper ikke å skrive Porto! Du må sette på et frimerke.
Stemplet i Tromsø 6. april 2009
Frimerket er stemplet med Porto kontrollert - stemplet
Porto kontrollert Underfrankert sending i sort
Porto kontrollert Underfrankert sending i blått


Automatmerker med sommerfugler - Gammel logo

Automatmerker med sommerfugler
Den 23. november 2007 ble det utgitt nye automatmerker med tre forskjelligesommerfuglmotiv. Det er sommerfuglene oransjegulvinge, svalestjert og vanlig blåvinge som er avbildet på merkene. Her er merket med vanlig blåvinge med kode for 0RW Vinterbro Pib i Ås kommune stemplet 24.04.2009 Oslo Br 3. Her er altså den gamle logoen tatt i bruk igjen. Dette merket har forøvrig en variant med en rødt flekk.
Siden verdien er 7 kroner og ikke 8 kroner kan dette være et eldre merke som er kjøpt tidligere. Men dette er usikkert.

0RW Vinterbro med variant rød flekk