20111211

Feilstemplinger fra Desember 2011 - del 3

Stemplet viser 5. desember 2022. Det er faktisk elleve år for tidlig!


Feilstemplinger fra Desember 2011 - del 2

Mange merkelige datoer er dukket opp på post stemplet ved Stavanger posterminal nå i desember.