20100403

Endelig nytt stempel fra Østlandsterminalen

Den 29. januar åpnet H.M. Kongen Postens Østlandsterminal som ligger i Lørenskog.Først nå i slutten i mars måned er et nytt stempel blitt observert. Den tidligste datoen som jeg har sett er 26. mars 2010.


Stemplet har teksten Posten Norge og A90 og har et 9 cm langt bølgelinjefelt på venstre side. Hele stempelavtrykket er 11,8 cm langt og 2,4 cm høyt.


Jeg synes det er skuffende at posten fortsatt holder fast på de kryptiske kodene ( A90 ) og ikke bruker stedsnavn i stemplet! Jeg regner med at dette vil bli et svært vanlig stempel i tiden framover i og med at nærmere 60 % av all post i Norge skal innom Østlandsterminalen etter hvert.

I tiden fra åpning til slutten av mars har posten på Østlandsterminalen blitt stemplet med et stempel med litra L90. I følge Posten Norge så hører dette stemplet til Stavanger. Men i dette tilfelle så er jeg rimelig sikker på at Posten Norge feilinformerer. I hvertfall er en mengde brev som er postlagt i Østlandsområdet stemplet med dette stemplet.Nk 1746 med variant

Her kan jeg vise to frimerker med portrett av Ole Bull. Som dere ser er er den godeste Ole plusetlig blitt mye kortere på frimerket til venstre.


Feilstemplinger fra mars 2010 - del 7


Her er to stempler litt på overtid i mars: