20090331

Feil årstallNK1707 ble utgitt 2. januar 2009. Har idag mottatt et par brev med dette frimerket som er stemplet 30. mars 2008. Vi kan vel ikke skylde på sen postgang i dette tilfellet, da dette frimerket ikke var utgitt for ett år siden. Det dreier seg nok om en feilstilling av dataostemplet fra Posten Norge i Østlandsområdet.
20090324

Stemplet 39 år for tidlig i Bergen

I dag er det 24. mars 2009, mens Posten Norge mener at vi er kommet mye lenger inn i fremtiden.

Viser her ett klipp som er stemplet Posten Norge 24. februar 2048 R95 der R = Bergen postterminal.

Brevet er altså stemplet 39 år for tidlig. Jeg lurer på om vi fortsatt bruker frimerker når vi kommer dit og hva vil prisen på et A-post frimerke være? Idag koster et slikt frimerke 8 kroner. Jeg tipper det vil koste 106 kroner i 2048. Den som lever får se.


20090322

Automatmerker med sommerfugler - 23.10.2008

Automatmerker med sommerfugler
Den 23. oktober 2008 ble det utgitt nye automatmerker med tre forskjellige sommerfuglmotiv.Det er sommerfuglene oransjegulvinge, svalestjert og vanlig blåvinge som er avbildet på merkene. Dette er de samme merkene som utgaven fra 2007. Det er bare postens logo som er byttet ut.
Kodene på merkene er se samme som på forrige utgave:

05K Frimerketjeneste
0RT Stovner postkontor
0RU Lillestrøm postkontor
0RV Tønsberg postkontor
0RW Vinterbro Pib i Ås kommune
Den 17 desember 2008 ble den sjette automaten satt i drift
ORX Lagunen postkontor i Bergen
0RT Stovner postkontor

0RU Lillestrøm postkontor


0RU Lillestrøm postkontor0RV Tønsberg postkontor0RV Tønsberg postkontor
ORX Lagunen postkontor
Automatmerker med sommerfugler - 23.11.2007


Automatmerker med sommerfugler
Den 23. november 2007 ble det utgitt nye automatmerker med tre forskjellige
sommerfuglmotiv. Det er sommerfuglene oransjegulvinge, svalestjert og vanlig blåvinge som er avbildet på merkene.
De tre første tall/bokstaver i nedre høyre hjørner på merket forteller oss hvilket postkonter merket kommer fra.


05K Frimerketjenesten

0RT Stovner postkontor

0RU Lillestrøm postkontor

0RV Tønsberg postkontor

0RW Vinterbro Pib i Ås kommune

Den 17 desember 2008 ble den sjette automaten satt i drift
ORX Lagunen postkontor i Bergen05K Frimerketjenesten


0RT Stovner postkontor0RU Lillestrøm postkontor


0RU Lillestrøm postkontor0RU Lillestrøm postkontor
0RU Lillestrøm postkontor

0RU Lillestrøm postkontor med variant rød flekk


0RU Lillestrøm postkontor0RV Tønsberg postkontor
0RV Tønsberg postkontor med variant blå flekk

0RW Vinterbro Pib

ORX Lagunen postkontor - meget sjeldent merke.
Det var i bruk fra 17. desember 2008 til merkene med den nye logoen ble tatt i bruk tidlig 2009.
20090320

Flere feilstillte datostempler

I dag skriver vi 20.mars 2009 og flere feilstillte datostempler vises her:


Stemplet Oslo Br. 3 den 18. 13. 2009 klokken 00.

Stemplet Posten Norge den 39. MAR 2009


Stemplet Posten Norge den 49. MAR 2009
Stemplet Oslo Br. 3 den 29. mars 2009 klokken 00. Ti dager for tidlig?
20090317

Brun snø på NK1705


Viser her et klipp der NK 1705 har en brun misfarging.

Jeg tror det er en trykktilfeldighet, men jeg er ikke helt sikker. Det kan være sølt noe på frimerket før det ble satt på brevet.

EMS Gardermoen


Postens Ems - avdeling på Gardermoen er en del av Godssenteret i Oslo og har et eget stempel:20090314

Sjeldent stempel fra Bodø

Posten Norge As

Distrubusjonsnett Nordland

10 SEPT 2008

Produksjon Inntekssikring

8038 BODØ

20090313

Feilstillte datostempler

Her er eksempler på to nye feilstillte datostempler:

Stemplet Posten Norge R91 som er R = Bergen postterminal den ukjente datoen 0. februar 09

Stemplet Oslo Br. 3 den 14. januar 2010 klokken 08. Litt vel tidlig?

20090312

Stempel fra nedlagt postkontor GJERSVIKGRENDA


Viser her et klipp som er stemplet 8189 GJERSVIKGRENDA 09 03 09


8189 GJERSVIKGRENDA Stedsnavn med postnummer i Rødøy kommune i Nordland


I følge
Poststedsdatabasen er dette postkontoret nedlagt:


GJERSVIKGRENDA (nedlagt)
Postkontor C - (Kommune og fylke ikke registrert)
Opprettet : 1984-05-01
Nedlagt : 0000-00-00

GJERSVIKGRENDA postkontor C, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Bodø postområde, ble opprettet fra 1.5.1984 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 15, 4.4.1984.

Postnr 8755 ble fra 1.4.1987 endret til nr 8189.

20090311

Enda flere feilstillte datostempler

Viser her noen umulige datoer som Posten Norge har funnet på:


UMULIGE DATOER -6 13 00
UMULIGE DATOER 32 JANUAR 2009


UMULIGE DATOER 53 JANUAR 2009UMULIGE DATOER 38 FEBRUAR 2009

UMULIGE DATOER 49 FEBRUAR 2009


UMULIGE DATOER 37 MARS 2009


FEILSTILT STEMPEL 11 DESEMBER 2009Falskt frimerke oppdaget

Falskt frimerke oppdaget NK1661Viser her et falskt frimerke som satt på et brev som jeg har fått idag. Det er maskinstemplet Posten Norge. Men det er umulig å se hvilken posttermimal som har behandlet brevet

Det ser ut som "frimerket" er skrevet ut på en laserskriver. Fargene er ikke helt som de skal være. Frimerket er ikke tagget, men klippet med saks langs ytterbegrensningen av taggene.
Dette er nok en forfalskning med tanke på å svindle Posten for åtte kroner. Jeg tror ikke vi frimerkesamlere er målgruppen for denne svindleren. Til det er dette frimerket alt for vanlig.