20121209

Årets julemerker


Norske Kvinners Sanitetsforening startet i 1906 å selge julemerker for å skaffe midler til "julemerkehjem", beregnet på sommeropphold for tuberkulosetruede familier. Fortsatt utgir NKS slike julemerker og her vises årets utgave:


 Norges Blindeforbund utgir også egne Julemerker:
Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 2

Desember 2012 ser ut til å bli en lang måned....


Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 1

Her er to frimerker som er utgitt etter at frimerkene er stemplet.

Feilstemplinger fra November 2012 - del 10

Jeg har tidligere vist et frimerke som var stemplet den 31. November 2012. Her kommer et annet eksempel fra denne dagen som ingen av oss har opplevd. Denne gangen er det et Rekommandert brev som er stemplet i Oslo den 31. November 2012.

Feilstemplinger fra November 2012 - del 9

Her er et par frimerker som er stemplet 59. November 2012: