20160918

Feilstemplinger fra September 2016 - del 3

 Her vises frimerker som er stemplet 75. september 2016.


Feilstemplinger fra September 2016 - del 2

 Her vises to frimerker som er stemplet 34. september 2016.

Feilstemplinger fra September 2016 - del 1

 Her vises et frimerke som er stemplet 00. september 2016.


Portoetikett for rekommandert brev

I april 2016 ble slike portoetikketter tatt i bruk i Norge. De kan også brukes på rekommanderte sendinger, og her vises et slikt eksempel:Nk 1879 - Thor Heyerdal - variant "Blek Heyerdahl"

Disse to frimerkene ble utgitt i 2014 i forbindelse med at det var 100 år siden Thor Heyerdahl ble født. Frimerket til høyre viser imidlertid en meget blek utgave av mannen. Til vanlig har han en kledelig brunfarge, men altså ikke på dette frimerket.

8150 Gjerøy

Det finnes knapt steder med eget stedsstempel i bruk i 2016. Mange store byer og tettsteder har ikke eget stempel. Men landpostbudet på Gjerøy i Rødøy kommune har gleden av å stemple frimerkene med dette stemplet.

Feilstemplinger fra August 2016 - del 8

Her vises frimerker som er stemplet 42. august 2016.

Feilstemplinger fra August 2016 - del 7

Her vises frimerker som er stemplet 32. og 38. august 2016.