20211017

Norske varianter - 2021-06 - Nk 2039 - Radka Toneff - manglende gulfarge.

Norske varianter - 2021-06 - Nk 2039 - Radka Toneff  - manglende gulfarge.

Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i oktober 2021. Frimerket  mangler gulfarge og resultatet gir blå skrift istedet for grønn skrift.

Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.

Nk 2060-2063 Norske mopeder og motorsykler

Nk  2060-2063 Norske mopeder og motorsykler

Utgivelesdag er 2. oktober 2021


Motiv:

Atlanta model 1927

Mustad Folkescooter, model 1954

Raufossmopeden, model 1964

Tempo Corvette 300 model 1970


Illustrasjoner: Erland Dilling

Design: Camilla Kvien Jensen

Verdier: Innland 20 g  (Kr 18,- i 2021) 

Utgitt i: Rull à 100 frimerker (25 av hvert motiv)

Opplag: 550 000 av hvert frimerke

Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland20211001

Nk 2060 Atlanta motorsykkel stemplet før utgivelesdagen

I morgen lørdag 2. oktober utgis fire nye frimerker med motiv av norske mopeder og motorsykler. Bilder av 3 av frimerkene er forøvrig viste tidligere på denne bloggen. Dette nye frimerket fant jeg på et brev som ble mottatt i dag 1. oktober. Frimerket er stemplet den 28. september 2021. Det betyr at frimerket er tatt i bruk før den offiseielle utgivelesdagen.
20210904

Norske varianter - 2021-05 - Nk 1813 - Thorbjørn Egner 100 år - delvis manglende gulfarge.

Norske varianter - 2021-05 - Nk 1813 - Thorbjørn Egner 100 år - delvis manglende gulfarge.

Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i august 2021. Frimerket med Thorbjørn Egner  mangler gulfarge på høyre del av portrettet og resultatet gir et frimerke som er lyseblått istedet for grått.

Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.


Det aktuelle frimerket er brukt sammen med to andre frimerker fra samme serie. Variant - delvis manglende gul farge
Norske varianter - 2021-04 - Nk 2051 - Dovrebanen 100 år - forskjøvet trykk

23. april 2021 utga Posten Norge to frimerker med motiv fra Dovrebanen, Her vises det ene frimerket med førskjøvet trykk, egentlig skal det være en hvit ramme rundt hele frimerket, men som du ser er denne fraværende på toppen.


Slik ser frimerket ut til vanlig
Nk 2051 - Dovrebanen 100 år - forskjøvet trykk

20210810

Norske varianter - 2021-03 - Nk 2032 - Frimerkehunden Flint - manglende gulfarge.

Norske varianter - 2021-03 - Nk 2032 - Frimerkehunden Flint  - manglende gulfarge.

Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i august 2021. Frimerket  mangler gulfarge og resultatet gir en blekere hund sammenlignet med originalen.

Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.

Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 5

  I dag vises et frimerke som er stemplet 39. juli 2021

  


20210801

Norske varianter - 2021-02 - Nk 2042 - 2043 Julefrimerker 2020 - Lillehammer

Norske varianter - 2021-02 - Nk 2042 - 2043 Julefrimerker 2020 - Lillehammer

Disse to frimerkene har en smalere / bredere grønn rand enn vanlig.

Nye frimerker i oktober - Norske mopeder og motorsykler

I serien med Kommunikasjonshistorie vil det bli utgitt fire frimerker med norske mopeder og motorsykler i oktober 2021.

Motivene er 

Atlanta, 1927

Mustad Folkescooter 1954 

Raufoss moped 1964

Tempo Corvette 300, 1970


Her vises tre av frimerkene

Porto kontrollert - ny etikett

Tidligere er det utgitt etikketter i gul og rød farge med teksten Porto kontrollert - underfrankert sending.

Nå er det kommet en ny utgave i sølv som ble funnet på et underfrankert brev nå i juli 2021 :


Etiketen er satt på dette brevet som er frankert med en portoetikett. Dette er i grunnen meget merkelig i og med at det er "postfunksjonæren" som frankerer brevet når dette er innlevert til frankering og sending. Kunden får beskjed om at det koster 24 kroner. I ettertid får kunden et krav om at han har underfrankert brevet og må i tillegg betale straffeporto:

"Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 61,– for faktura og 11,– per brev."(adressen er manipulert på dette bildet)


Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 4

Frimerket er stemplet 59. juli 2021
Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 3

Frimerket er stemplet 38. juli 2021

Samtidig er det stemplet 28. juli som nok er den riktige datoen.Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 2

  Frimerkene er stemplet 37. juli 2021Feilstemplinger fra Juli 2021 - del 1

 Frimerket er stemplet 0. juli 2021Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 5

Nk 2040 Rockheim Hall of Fame - Halvdan Sivertsen. 
Frimerket med Halvdan ble utgitt  : 06.11.2020
Dette frimerket er stemplet 3. januar 2010 

 


Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 4

 Frimerket er stemplet 25. i den 19. måneden på 40-tallet.

Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 3

 Frimerket er stemplet den 32. dagen. Det er ikke lett å se resten av datoen.


Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 2

Nk 1982 Norden XXI: Fisk i nordiske farvatn

Frimerket med Åbor ble utgitt  20.04.2018

Dette frimerket ser ut til å være stemplet før 2010.


Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 1

Frimerket med Radka Toneff ble utgitt 06.11.2020.

Dette frimerket er stemplet i juni 2020.
Nk 2053 - 2054 Norges Jeger- og Fiskerforbund 150 år

Nk 2053-2054

Utgivelsesdag: 11. juni 2021

Verdier og motiv:

Innland 50g (24 kroner i 2021): Sportsfisker og laks

Innland 50g (24 kroner i 2021): Jeger og hjort

Design: Kristin Slotterøy

Utgitt i ark med 50 frimerker

Opplag: 305 000 av hvert frimerke

Trykkemetode: Offset av Joh. Enschedé Security PrintNk 2055-2056 Dyra på gården

Nk 2055-2056 Dyra på gården

Utgivelsesdag er 11. juni 2021

Verdier og motiv:

Europa 20g (27 kroner i 2021): Grisunge

Europa 20g (27 kroner i 2021): Kalv

Kunstner: Cecilie Sørgård

Utgitt i: Hefter à 10 frimerker

Opplag: 325 000 av hvert frimerke

Trykk: Ståltrykk/offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
Dette frimerket ble brukt på brev før det egetlig var utgitt. Brevet ble mottatt 11. juni 2021.
20210731

Feilstemplinger fra Mai 2021 - del 1

Feilstemplinger fra Mai 2021 - del 1

Frimerkene er stemplet 32. mai 2021Nk 2049 -50 Truede dyrearter - Europa CEPT 2021

To nye frimerker ble utgitt 23. april 2021 med motiv at to arter som er sjeldne å se i Norge.

  • Truede dyrearter -  Europa CEPT 2021 
  • Utgivelsesdag er 23. april 2021
  • Verdier og motiv:
    Europa 20g: Lundefugl (fratercula arctica)  - 27 kroner i 2021
    Europa 20g: Kløverhumle (bombus distinguendus)  - 27 kroner i 2021
  • Design: Camilla Kvien Jensen
  • Trykkemetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland


Nk 2051-2052 Dovrebanen 100 år

Nk 2051-2052 Dovrebanen 100 år

Nk 2051-2052 viser Dovrebanen som går mellom Eidsvoll og Trondheim.

Utgivelsesdag er 23. april 2021

Verdier og motiv: Innland 20g: Damplokomotiv på Hjerkinn stasjon, Innland 20g: Tog på vinterfjellet

Kunstner: Trond Bredesen

Arrangement: Camilla Kvien Jensen

Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland


Frimerket er stemplet 22. april 2021 som er dagen før frimerket ble utgitt.


Feilstemplinger fra April 2021 - del 9

Feilstemplinger fra April 2021 - del 9


Frimerket er stemplet 22. april 2022 som et et år for tidlig.


Feilstemplinger fra April 2021 - del 8

Feilstemplinger fra April 2021 - del 8

Frimerket er stemplet 87. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 7

Feilstemplinger fra April 2021 - del 7

Frimerkene er stemplet 57. april 2021


 Feilstemplinger fra April 2021 - del 6

Feilstemplinger fra April 2021 - del 6

Frimerket er stemplet 54. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 5

Feilstemplinger fra April 2021 - del 5

Frimerket er stemplet 53. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 4

Feilstemplinger fra April 2021 - del 4

Frimerkene er stemplet 47. april 2021 


Feilstemplinger fra April 2021 - del 3

 Feilstemplinger fra April 2021 - del 3

Frimerkene er stemplet 37. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 2

Feilstemplinger fra April 2021 - del 2

Frimerket er stemplet 33. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 1

Feilstemplinger fra April 2021 - del 1

Frimerket er stemplet 32. april 2021


Norske varianter - 2021-01 - Nk 2014 - DBS Apache - manglende gulfarge.

 Norske varianter - 2021-01 - Nk 2014 - DBS Apache  - manglende gulfarge.

Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i april 2021. Frimerket  mangler gulfarge og resultatet gir en svak rosa stripe isetedet for orange slik som orginalen.

Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.Slik skal frimerket se ut.