20210731

Feilstemplinger fra Februar 2021 - del 2

Feilstemplinger fra februar 2021 - del 1

Som bildet viser er frimerket stemplet 39. 0. 09Nk 1957 Tuneskipet

 Frimerket med Nk 1957 ble utgitt 21.04.2017. Tuneskipet ble funnet for over 150 år siden i Sarpsborg (Tune). 

Dette frimerket er stemplet et par måneder før frimerket ble utgitt.Nk 2014 Kommunikasjonshistorie II: Norske sykler

Dette frimerket med DBS Apache (Jonas Øglend) ble utgitt 23.08.2019.

Frimerket som vises her er stemplet over to år før det ble utgitt.
Moss 300 år stemplet 1. januar 2020

Nk nummer 2023 ble utgitt 21. februar 2020. Dette frimerket er allerede stemplet 1. januar 2020.

Feilstemplinger fra Februar 2021 - del 1

Disse frimerkene er stemplet det 0. februar 2021Feilstemplinger fra Januar 2021 - del 3

Frimerkene er stemplet 32. januar 2021
Gammel jegermarsj er ikke godkjent

I 2018 ble det utgitt to frimerker med Norges Musikkorps Forbund 100 år. De to frimerkene ble utgitt i et frimerkehefte. I det samme heftet var det trykket noter med Gammel Jegermarsj. Mange tror at dette også er offisielle frimerker og bruker disse som vanlige frimerker. Her vises to eksempler I det ene tilfellet har Posten Norge godtatt "frimerkene", mens det andre er ilagt straffeporto for manglende frankering.
 Kroner eller øre?

 Her vises to bilder som viser frimerker som er brukt på brev i februar 2021. 

Det første brevet er frankert med to frimerker med Edvard Munch som ble utgitt i 1963. Pålydende verdi er 25 øre, totalt 50 øre. Dette er godtatt som riktig betaling av Posten Norge.

50 øre eller 50 kroner?4,25 kroner eller 29 kroner?
Jula varer helt til påske

Av en eller annen grunn var dette stempelet i bruk den 15. januar 2021. Stempelet var også i bruk ca. 9 dager i desember 2020.Spesielt stempel

Den 23. januar 2021 ble dette stemplet brukt ved Østlandsterminalen. Det er bølgelinjer på begge sider. Til vanlig brukes det bare bølgelinjer til venstre for datoen.Feilstemplinger fra Januar 2021 - del 2

Frimerket er stemplet 35. januar 2021Feilstemplinger fra Januar 2021 - del 1

Feilstemplinger fra januar 2021 - del 1

Stempelet viser 0. januar 2021


20210130

Nye frimerker utgis i februar

19. Februar utgir Posten Norge 2 nye frimerker.

Nk 2044 Polare motiv IV: Peter I Øy

Ekspedisjonstelt på Radiosletta på Peter I Øy

Nk 2045 Polare motiv IV: Peter I Øy


Den 19. februar 2021 utga Posten Norge tre frimerker med Byjubileer
Nk 2046-2048
Verdi og motiv:
Innland 20g: Lillesand 200 år
Innland 50g: Larvik 350 år
Innland 50g: Tønsberg 1150 år
Kunstner: Jørn O. Jøntvedt
Trykk: Offset av Joh. Enschedé Security Print

20201230

Norske varianter - 2020-11 - Nk 1974 - Lappugle - forskjøvet trykk INNLAND

Norske varianter - 2020-11 - Nk 1974 - Lappugle - forskjøvet trykk INNLAND

Teksten INNLAND får en 3d-effekt på dette merket. Til vanlig er det ikke hvit tekst i bakgrunnen.Norske varianter - 2020-10 - Nk 1870 - Sjømannskirken 150 år - manglende gulfarge.

Norske varianter - 2020-10 - Nk 1870 - Sjømannskirken 150 år - manglende gulfarge.

Disse to frimerkene er funnet på et brev som er mottatt nå i desember 2020. Frimerket til venstre mangler gulfarge og resultatet blir en lite stekt vaffel.

Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.20201229

Udatert julehilsen fra Posten Norge

Dette stemplet er observert brukt to dager tidligere i desember, men da med dato.

Lille julaften ble datostemplet byttet ut med bølgelinjer og da ble resultatet slik:


20201223

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 9

 Det er 93 dager i desember 2020 i følge Posten Norge.


Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 8

 Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 8

Stempelet viser 41. desember 202020201222

Season´s Greetings fra Posten Norge

Den 15. desember 2020 ble dette stemplet tatt i bruk på juleposten. Hyggelig at Posten Norge holder fast ved de gode gamle norske juletradisjonene.
Stemplet var også i bruk den 16. desember.
Stemplet var også i bruk den 17. desember.
Stemplet var ikke i bruk den 18. desember.
Stemplet var også i bruk den 19. desember.
Stemplet var også i bruk den 22. desember.
Stemplet var også i bruk den 23. desember.
Stemplet var også i bruk den 28. desember.
Stemplet var også i bruk den 30. desember.                                                    Danskene ønsker også God Jul
Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 7

 Disse to frimerkene er stemplet 59. desember 2020.Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 6

Det blir spennende å se om vi fortsatt bruker frimerker i 2035. Ut i fra dette bildet kan det se slik ut.

20201218

Norske varianter - 2020-09 - Nk 1704 - Julen 2008 - manglende bjørketrær

Norske varianter - 2020-09 - Nk 1704 - Julen 2008 - manglende bjørketrær.

Disse to frimerkene er funnet på et brev som er mottatt nå i desember 2020.Frimerket til venstre mangler landsnavnet Norge og bjørketrærne til venstre for stabburet.


Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 5

Man kunne ønske at vi ble fort ferdig med dette året. Men  det ser ut som om vi må gjennom 84 dager i desember før vi er over i neste år.


Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 4

 Frimerkene er stemplet 69. desember 2020.

20201216

Julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening 2020

Her er årets julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening©.


Julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening 2020


NKS utga det første julemerket i 1906.

20201213

Kroner eller øre?

Frimerket med Kong Olav ble utgitt 6. mai 1958 og pålydende er 25 øre.

Her vises et utsnitt fra et brev som er sendt nå i desember 2020. Posten Norge kontrollerer at alle brev er riktig frankert, men i dette tilfellet er det ikke oppdaget at brevet i virkeligheten bare er frankert med 25 øre. 

Julehilsen fra Posten Norge

Posten Norge har børstet støvet av en gammel stempelklisje og ønsker alle Merry Christmas and a happy New Year. Stemplet ble tatt i bruk den 8. desember 2020. 

Stemplet ble også brukt 9. desember.
Svenskene ønsker også God Jul

Norske varianter - 2020-08 - Nk 1896 - 1897 - Norske fugler - manglende gulfarge

Norske varianter - 2020-08 - Nk 1896 - 1897 - Norske fugler - manglende gulfarge

Denne varianten er tidligere vist på denne bloggen. Nye merker med den samme varianten dukker stadig opp.Her vises Nk 1896 - 1897 - Norske fugler utgitt 2. januar 2015

Frimerkene  har annerledes farge og fremstår som en blekere utgave av originalen. Det er en variant med manglende gulfarge.Feilstemplinger fra Desember 2020 - Hvor er Hamara?

 Feilstemplinger fra Desember 2020 - Hvor er Hamara?

Har den gamle Mjøsbyen Hamar byttet navn til Hamara? I hvert fall står det Hamara på dette stempet som vises her.


20201212

Feilstemplinger fra November 2020 - del 4

 Disse frimerkene er stemplet 3-4 år før de ble utgitt.Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 3

 Her er et frimerke som ser ut som er stemplet for 18 år siden i 2002. 
Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 2

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 2

Julemåneden blir ekstra lang i år for mange, Her er frimerker som er stemplet:


  •     32. desember 2020
  •     34. desember 2020


Feilstemplinger fra November 2020 - del 3

Feilstemplinger fra November 2020 - del 3

Vanligvis er det 30 dager i november måned. Her vises et frimerke som er stemplet 31.11.2020


20201127

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 1

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 1

Selv om vi er i slutten av november 2020 er Posten Norge allerede i gang med julemåneden. I dette tilfellet er datoen 42. desember 2020.


Feilstemplinger fra November 2020 - del 2

Feilstemplinger fra November 2020 - del 2

Frimerkene er stemplet:

     32. november 2020

     33. november 2020

     49. november 2020