20141229

Prøysen og Teskjekjerringa - variant

Disse to frimerkene har en gul horisontal fargestripe over frimerkene.Porto kontrollert - ny etikett

Her vises en ny etikett som brukes ved kontroll av brevsendinger.


Alle brev blir automatisk kontrollert for å undersøke om de er riktig frankert. Dersom brevet er underfrankert trår Postens generelle leveringsvillkår i kraft:

6.2 Avsender er ansvarlig for at postsendingen er riktig frankert, og må
betale manglende frankering og tilleggsavgift dersom postsendingen er
underfrankert.
6.3 Er avsender ukjent, kreves manglende frankering og tilleggsavgift
opp hos adressaten. 

I Posten prisliste står det:

"Hvis du sender post med for lite porto, sørger vi for at brevet allikevel kommer fram. Vi legger ut for
manglende porto, og sender en regning til deg som avsender. Hvis avsender ikke er oppgitt, sendes
regningen dessverre til mottaker. Ekspedisjonskostnaden for denne servicen er kr 55,00. Tillegg på kr 6,00 pr brev. "Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 7

Frimerket er stemplet 22.12.2041


Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 6


Frimerket er stemplet lille julaften i 2013. På det tidspunktet var ikke dette frimerket utgitt.
Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 5


Frimerket er stemplet den 9. i den 0. måneden.
Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 4


Ekstra lang Desember måned i år:

20141221

Teskjekjerringa uten verdi

Posten Norge utgav den 13. juni 2014 dette frimerket med Teskjekjerringa i forbindelse med at det var 100 år siden Alf Prøysen ble født.

På dette frimerket mangler A som indikerer verdien A - innland.

Julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Her er er årets julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening©.


Nks utga det første julemerke i 1906.

Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 3

Hele 93 dager i desember 2014.


2. juledag - litt for tidlig

Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 2

Frimerkene ble først utgitt i april og juni. Stemplene viser imidlertid noe annet.

Retur - stempel

Av og til klarer Posten Norge ikke å finne fram til aktuell mottaker av et brev. Brevet blir da sent i retur om avsender er kjent. Her er et stempel som kan brukes i slike tilfeller.
Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 1


Denne stemplingsmaskinen med Oslo-stempel har ikkke vært i bruk på lange tider. Nå i julerushet har Posten Norge børstet støvet av den, men de har tydligvis ikke lært seg hvordan riktig dato og klokkeslett stilles.


Tidligere har jeg også vist slike stempler fra Oslo:

http://stamps2u.blogspot.no/2008/11/datotrbbel-10-1-10-08-oslo-br3.html


Feilstemplinger fra November 2014 - del 4

Frimerkene er stemplet i Bergen den 51. november 2014.