20141229

Prøysen og Teskjekjerringa - variant

Disse to frimerkene har en gul horisontal fargestripe over frimerkene.Porto kontrollert - ny etikett

Her vises en ny etikett som brukes ved kontroll av brevsendinger.


Alle brev blir automatisk kontrollert for å undersøke om de er riktig frankert. Dersom brevet er underfrankert trår Postens generelle leveringsvillkår i kraft:

6.2 Avsender er ansvarlig for at postsendingen er riktig frankert, og må
betale manglende frankering og tilleggsavgift dersom postsendingen er
underfrankert.
6.3 Er avsender ukjent, kreves manglende frankering og tilleggsavgift
opp hos adressaten. 

I Posten prisliste står det:

"Hvis du sender post med for lite porto, sørger vi for at brevet allikevel kommer fram. Vi legger ut for
manglende porto, og sender en regning til deg som avsender. Hvis avsender ikke er oppgitt, sendes
regningen dessverre til mottaker. Ekspedisjonskostnaden for denne servicen er kr 55,00. Tillegg på kr 6,00 pr brev. "Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 7

Frimerket er stemplet 22.12.2041


Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 6


Frimerket er stemplet lille julaften i 2013. På det tidspunktet var ikke dette frimerket utgitt.
Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 5


Frimerket er stemplet den 9. i den 0. måneden.
Feilstemplinger fra Desember 2014 - del 4


Ekstra lang Desember måned i år: