20161230

Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 8

 Her vises et frimerke som er stemplet 33. desember 2016.

Portoetikett med tagging

Posten Norge har tatt i bruk nye portoetiketter for frankering av brev i april 2016.
Disse portoetikettene er i utgangspunktet utaggete. Her vises imidlertid et eksemplar fra Brumunddal Post i Butikk som er tagget i øvre kant.


PIB står for Post i Butikk.
For å finne ut hvilken PIB portoetiketten stammer fra kan du søke ved å skrive inn denne setningen i nettleseren din: 

For å søke etter PIB122779 skriver du:

http://www.retro.posten.no/kundeservice/postkontor-info?enhetsnr=122779

Ønsker du å finne en annen PIB, skriver du inn aktuelt nummer.Nye norske frimerker med fugler presenteres.

Faksimile fra Ringerikes Blad.