20150405

Feilstemplinger fra Mars 2015 - del 6


Frimerkene er stemplet den 22. i den 14. måneden i 2026!
Feilstemplinger fra Mars 2015 - del 5

Her er frimerker som er stemplet fra 0. mars til 95. mars 2015.

Feilstemplinger fra Mars 2015 - del 4

Mars 2015 var tydeligvis en lang måned med hele 91 dager.

Feilstemplinger fra Mars 2015 - del 3

Disse to frimerkene er stemlet den 0. november i 2003.
Posten Norge X22

Feilstemplinger fra Mars 2015 - del 2

Frimerket er stemplet i 2003.
Posten Norge A79
Feilstemplinger fra Mars 2015 - del 1

Frimerket er stemplet den 39. i januar (?)
Posten Norge A92