20130219

Feilstemplinger fra Februar 2013 - del 1

Her er tre datoer som er brukt litt for tidlig. Det er tross alt bare 19. februar 2013 i dag.

NK 1837-1841 Edvard Munch 150 år


NK 1837-1841 Edvard Munch 150 år

Utgivelsesdag: 15. februar 2013

Verdier og motiv:
Kr 13,00: Utsnitt av Selvportrett foran husveggen (1926, Munch-museet)
Kr 15,00: Utsnitt av Det syke barn (1896, Munch-museet) 
Kr 17,00: Utsnitt av Madonna (1895, Munch-museet) 
Kr 20,00: Utsnitt av Skrik (1893, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design)
Kr 20,00 (miniatyrark): Solen (1911, Universitetet i Oslo, aulaen)


Opplag av hvert frimerke er 500000 mens miniatyrarket er trykket i 125000 eksemplarer.

Design: Enzo Finger Design
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print