20121216

Nytt stempel fra Hokksund


Her vises et nytt stempel fra Hokksund Postkontor.
Fram til nå har det ikke vært vanlig å ha med Posten Norge i teksten på stemplene som brukes på de enkelte postkontorene.

Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 3

Dette frimerket er stemplet i år 2023: