20171231

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 11

Her et Posten Norge tidlig ute, faktisk ti år for tidlig. 
Frimerket er stemplet 7. desember 2027.

20171226

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 10

To frimerker som er stemplet 58. desember 2017 vises her. 


Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 9

Dette frimerket er stemplet 39. desember 2017


Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 8

Disse frimerkene er stemplet 34. desember 2017


Feilstemplinger fra November 2017 - del 11

Dette frimerket er stemplet 35. november 2017.

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 7

Det står 2016 i stemplet. Frimerket ble først utgitt i 2017. 

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 6

Dette frimerket er stemplet i den 0. måneden trolig i 2010. Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 5

Dette frimerket er stemplet i 2007 som er mange år før frimerket ble utgitt. 

20171210

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 4


Dette frimerket er stemplet 65. desember 2017

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 3

Her vises et frimerke som er stemplet 52. desember 2017
Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 2

Selv om vi fortsatt er i begynnelsen av desember 2017 vises her et frimerket som er stemplet 2. januar i 2018Feilstemplinger fra November 2017 - del 9

Dette frimerket er stemplet 39. november 2017
20171203

Julemerke 2017

Her er årets julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening©.


NKS utga det første julemerket i 1906.Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 1

Desember ser ut til å bli lang og fin i år. Disse frimerkene viser at det er 35 dager i årets desember. Feilstemplinger fra November 2017 - del 8

Frimerket er stemplet den 0. dagen i den 0. måneden i 2017.


Feilstemplinger fra November 2017 - del 7

Dette frimerket er stemplet 47. november 2017

Feilstemplinger fra November 2017 - del 6

Dette frimerket er stemplet 0. november 2017
Nytt stempel i fra Oslo


Her vises et nytt stempel fra Oslo Sentrum Bedriftsenter.
Frimerkene er stemplet 30. november 2017