20171126

Feilstemplinger fra November 2017 - del 5

Disse frimerkene er stemplet 32. november 2017

Feilstemplinger fra November 2017 - del 4

Disse frimerkene er stemplet 31. november 2017. Som kjent er det bare 30 dager i november. 
Riktig adresse - ny etikett

Her vises en ny etikett med teksten "Vennligst informer avsender om din riktige adresse." Den er første gang observert i november 2017. Det er Posten Norge som setter denne etiketten på brev som har en adresse som er feil eller ufullstendig. 
Det finnes en annen etikett som brukes når feil postnummer er blitt brukt. Feil eller ufullstendig adresse fører til endel ekstraarbeid for Posten Norge. Det er derfor viktig at riktig adresse brukes :-)