20240602

Feilstemplinger fra mai 2024 - del 4

Det har dukket opp en rekke merkverdige datoer på brev som var stemplet i slutten av mai 2024 med Posten Norge A80.


Stemplet før utgivelesdagen. Frimerket er stemplet i 2019, men ble først utgitt i 2023.Frimerket er stemplet i den 17. måneden.
Frimerket er stemplet i 2049Feilstemplinger fra mai 2024 - del 3

Feilstemplinger fra mai 2024 - del  3

Frimerkene er stemplet 37. mai 2024