20110412

Feilstemplinger fra April 2011 - del 3

Her er det noe som ikke stemmer. Begge frimerkene er stemplet lenge før de ble utgitt.