20140806

Feilstemplinger fra August 2014 - del 1

Nye datoer både i starten og slutten av august 2014:Sjakk på frimerker

I forbindelse med sjakkturneringen Norway Chess 2014 som ble arrangert i Stavanger-regionen i perioden 2. - 13. juni 2014 ble det utgitt to personlige frimerker med sjakkmotiv.

Nk 1890 Norges Sjakkforbund 100 år - Magnus Carlsen

Nk 1890 Norges Sjakkforbund 100 år - Magnus Carlsen
Utgivelsesdag  1. august 2014
Verdi og motiv: Kr 15,00: Magnus Carlsen og sjakkbrikker
Design og gravyre: Arild Yttri
Trykkmetode: Ståltrykk / offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplaget er 500 000 frimerker


Sjakkongen Magnus Carlsen pryder et nytt frimerke som Posten ga ut fredag 1. august 2014 i forbindelse med at Norges Sjakkforbund fyller 100 år.

Frimerket ble lansert i Tromsø på åpningsdagen av sjakk-OL, som holdes i byen fram til 14. august.

Det er første gang sjakk er motiv på et norsk frimerke.