20130918

Feilstemplinger fra September 2013 - del 4


Her vises et frimerke som er stemplet den 32. september 2013.