20111230

Roald Amundsen på frimerker fra Bosnia - Hercegovina


Som første mann nådde Amundsen og hans besetning Sydpolpunktet den 14. desember 1911. Dette er blitt markert med en rekke frimerkeutgivelser nå i år.

Republika Srpska som er den serbiske delen av Bosnia-Hercegovina, har utgitt både et frimerke og et miniark med Roald Amundsen. Frimerkene fra Republika Srpska utgis i meget lave opplag. Det kan være snakk om 15 000 for enkelte utgaver.

Jeg kan anbefale å kontakte SINGIDUNUM-STAMPS-STORE på ebay dersom du ønsker å kjøpe disse frimekene.

Fridtjof Nansen på frimerker fra Bosnia - Hercegovina

Fridtjof Nansen på frimerker fra Bosnia-Hercegovina.
Det lille landet Bosnia-Hercegovina har tre forskjellige postverk som utgir frimerker.
Alle de tre postverkene har i år utgitt et frimerke for å markere at det er 150 år siden Fridjof Nansen ble født. Man skulle nesten tro at det var den samme mannen som har designet de tre forskjellige frimerkene.

Frimerke utgitt av det bosnisk kroatiske postverket i Mostar

Frimerke utgitt av det bosnisk bosnjakiske postverket i Sarajevo
Førstedagsbrev utgitt av det bosnisk serbiske postverket i Banja Luka.

Frimerkene kan lettvint kjøpes fra SINGIDUNUM-STAMPS-STORE på ebay

Feilstemplinger fra Desember 2011 - del 9

Her kommer årets siste ( ? ) bilder av feilstilte datostempler fra Posten Norge.
Det første frimerket ser ut som er stemplet lille julaften i 2000. 11 indikerer klokkeslettet i dette stemplet fra Oslo.
De to neste viser 32. og 72. desember :