20191126

Feilstemplinger fra November 2019 - del 3

Her vises ett frimerke som er stemplet 42. november 2019: