20171008

Feilstemplinger fra September 2017 - del 5


Dette personlige frimerket fra Longyearbyen på Svalbard er stemplet den 4. i den 19.  måneden i år. 

Feilstemplinger fra September 2017 - del 4

Dette frimerker et stemplet ti år for tidlig.Feilstemplinger fra September 2017 - del 3

Disse frimerkene er stemplet 82. og 98. september 2017

Feilstemplinger fra September 2017 - del 2

Disse frimerkene er stemplet 39. og 44. september 2017

Feilstemplinger fra September 2017 - del 1

Disse frimerkene er stemplet 32. og 37. september 2017

Feilstemplinger fra August 2017 - del 5

Dette frimerket er stemplet 25. august 2018. (Det er ett år for tidlig!)

Feilstemplinger fra August 2017 - del 4

Disse frimerkene er stemplet 84. august 2017

Feilstemplinger fra August 2017 - del 3

Disse frimerkene er stemplet 39. og 41. august 2017

Feilstemplinger fra August 2017 - del 2


Disse frimerkene er stemplet 35. og 38. august 2017Feilstemplinger fra August 2017 - del 1


Disse frimerkene er stemplet 33. og 34. august 2017

Feilstemplinger fra Juli 2017 - del 1

Disse frimerkene er stemplet 33. og 38. juli 2017

Feilstemplinger fra Juni 2017 - del 7

Disse frimerkene er stemplet 55. juni 2017