20210904

Norske varianter - 2021-05 - Nk 1813 - Thorbjørn Egner 100 år - delvis manglende gulfarge.

Norske varianter - 2021-05 - Nk 1813 - Thorbjørn Egner 100 år - delvis manglende gulfarge.

Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i august 2021. Frimerket med Thorbjørn Egner  mangler gulfarge på høyre del av portrettet og resultatet gir et frimerke som er lyseblått istedet for grått.

Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.


Det aktuelle frimerket er brukt sammen med to andre frimerker fra samme serie. Variant - delvis manglende gul farge
Norske varianter - 2021-04 - Nk 2051 - Dovrebanen 100 år - forskjøvet trykk

23. april 2021 utga Posten Norge to frimerker med motiv fra Dovrebanen, Her vises det ene frimerket med førskjøvet trykk, egentlig skal det være en hvit ramme rundt hele frimerket, men som du ser er denne fraværende på toppen.


Slik ser frimerket ut til vanlig
Nk 2051 - Dovrebanen 100 år - forskjøvet trykk