20201117

Nye portotakster 2021

Det blir en beskjeden økning i portotakstene fra nyttår. Prisen for å sende et brev øker med bare 1 kroner fra 17 til 18 kroner fra 1. januar 2021.