20110218

Machin Stamps fra Storbritania

Viser her et eksempel på et frankeringsmerke som er brukt på et rekommandert brev til Norge