20090824

Gratis porto

Brev som sendes fra Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund frankeres ikke med frimerker. Dette er i samsvar med Hovedavtalens § 54.

I steden for frimerker finner vi teksten slik som vist på det nederste bildet.
Blå farge på stemplet fra Posten Norge

Stemplet fra Posten Norge finnes også i blått. Som dere sikkert har sett er den vanlige fargen på dette stemplet sort.