20130906

Nk 1858-1859 Språkåret 2013



Nk 1858-1859 Språkåret 2013





Utgivelsesdag:  9. september 2013
Verdier og motiv: 
A innland: Ivar Aasen
A innland: Lasse Kolstad i «Spelemann på taket»
Design: Stian Hole
Foto: Carl Christian Wischmann (NK 1858)
© Fotograf Sturlason / Det Norske Teatret (NK 1859)
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag er 5 095 000 av hvert frimerke













Nk 1856-1857 Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner 100 år

Mandag 9. september kommer det nye frimerker:



Nk 1856-1857 Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner 100 år
Utgivelsesdag: 9. september 2013
Verdier og motiv:
Kr 17,00: Camilla Collett og
tittelsiden til boken «Amtmandens Døttre»
Kr 30,00: Anna Rogstad og Stortingsbygningen
Design og gravyre: Arild Yttri
Trykkmetode: Ståltrykk / offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag er 500 000 av hvert frimerke











Feilstemplinger fra September 2013 - del 2

Tre nye datoer fra september 2013:













Feilstemplinger fra September 2013 - del 1

Av og til går det ikke som planlagt, De to nederste bildene viser et stempelavtrykk der stemplet står opp-ned i forhold til vanlig plassering.


Slik ser et vanlig stempel ut.



Opp-ned Posten Norge R92 - Bergen Postterminal



Opp-ned Posten Norge R92 - Bergen Postterminal