20090311

Enda flere feilstillte datostempler

Viser her noen umulige datoer som Posten Norge har funnet på:


UMULIGE DATOER -6 13 00
UMULIGE DATOER 32 JANUAR 2009


UMULIGE DATOER 53 JANUAR 2009UMULIGE DATOER 38 FEBRUAR 2009

UMULIGE DATOER 49 FEBRUAR 2009


UMULIGE DATOER 37 MARS 2009


FEILSTILT STEMPEL 11 DESEMBER 2009Falskt frimerke oppdaget

Falskt frimerke oppdaget NK1661Viser her et falskt frimerke som satt på et brev som jeg har fått idag. Det er maskinstemplet Posten Norge. Men det er umulig å se hvilken posttermimal som har behandlet brevet

Det ser ut som "frimerket" er skrevet ut på en laserskriver. Fargene er ikke helt som de skal være. Frimerket er ikke tagget, men klippet med saks langs ytterbegrensningen av taggene.
Dette er nok en forfalskning med tanke på å svindle Posten for åtte kroner. Jeg tror ikke vi frimerkesamlere er målgruppen for denne svindleren. Til det er dette frimerket alt for vanlig.