20220626

Norske varianter - 2022-07 - Nk 2020 Beerenberg - manglende gulfarge.

 Norske varianter - 2022-07 - Nk 2020 Beerenberg - manglende gulfarge.


Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i slutten av mai 2022. Frimerket mangler gulfarge. Teksten Beerenberg skulle hatt en svak gul farge. På dette frimerket er skriften hvit. Frimerke med riktige farger.

Nk 2078 Skeivt frimerke

 Nk 2078 Skeivt frimerke

Posten Norge utga en nytt frimerke for å markere at det er 50 år siden homoseksuelle handlinger ble avkriminalisert i Norge. 

Utgivelsesdag: 17. juni 2022

Motiv: Hjerte i regnbueflagg

Verdier: Kr 25 (Innland 50 gram)

Utgitt i ark à 50 frimerker

Designer: Camilla Kvien Jensen

Opplag: 100 000 frimerker

Trykkemetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland


Frimerket er stemplet 16. juni dagen før det ble utgitt.
Nk 2077 90 kroner Posthorn

 Nk 2077 90 kroner Posthorn

Posten Norge utga en nytt frimerke i verdens eldste frimerkeserie. Det første posthornfrimerket ble utgitt for 150 år siden.

Utgivelsesdag: 17. juni 2022

Motiv: Posthorn med verdi 90 kroner

Verdier: Kr 90

Utgitt i ark à 50 frimerker

Designer: Enzo Finger/Sverre Morken

Opplag: ikke oppgitt - bruksfrimerke

Trykkemetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland
Nk 2073-2076 Den norske kongefamilien

Nk 2073-2076 Den norske kongefamilien

Posten Norge utga fire frimerker 22. april 2022 med tema kongelige jubileumer

Utgivelsesdag: 22. april 2022

Motiv: Kong Harald V (85) dronning Sonja (85), kong Haakon VII (150) , prinsesse Alexandra (18)

Verdier: Kr 19 (innland 20 g)x 2, kr 25 (innland 50 g)x 2

Utgitt i : To ruller à 100 frimerke, En rull med Sonja og Harald og en rull med Haakon og Ingrid

Illustrasjon: Wictoria Nordgaard

Design: Camilla Kvien Jensen

Opplag: 340 000 av hvert frimerke

Trykkemetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland
Nk 2071-2072 Eventyr og sagn - Europa CEPT 2022

 Nk 2071-2072 Eventyr og sagn - Europa CEPT 2022


Posten Norge utga to frimerker 22. april 2022 med tema eventyr og sagn


Utgivelsesdag: 22. april 2022

Motiv: Troll og hulder

Verdier: kr 28 (Europa 20 g) x 2

Utgitt i : Hefte à 10 frimerker

Illustrasjon: Wictoria Nordgaard

Design: Camilla Kvien Jensen

Opplag: 340 000 av hvert frimerke

Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, NederlandNk 2069-2070 Posten Norge 375 år

 Nk 2069-2070 Posten Norge 375 år

Posten Norge utga to frimerker 17. januar 2022 for å markere att Posten Norge er 375 år i 2022.


Motiv: Postbud i rødt. Bringbud i grønt

Design: Camilla Kvien Jensen

Foto: Aksel Jermstad / byAksel

Verdi: Kr 19 (innland 20 g) x 2

Utgitt i: Hefte à 10 frimerker (5 av hvert motiv)

Opplag: 570 000 av hvert frimerke

Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland
20220602

Norske varianter - 2022-06 - Nk 2060-2063 Norske mopeder og motorsykler - ulik tagging

Det viser seg at disse fire frimerkene forekommer i fire forskjellige taggingsvarianter.

I følge Posten Norge skyldes variasjonen en feil ved trykkeriet i Nederland. Det er et deteksjonskamera på maskinen som lager de små rullene som har kommet ut av posisjon. Dette medfører at maskinen stadig forsøker å rette seg selv, som igjen gjør lengden på merkene forskjellig. 


Det er altså observert 4 forskjellige lengder / tagginger. 


De lengste frimerkene er tagget 15 1/2, mens de korteste er tagget 16 1/4.

De er flest av frimerkene som er tagget 15 3/4 x 14 1/2.

De sjeldneste er de lengste og de korteste frimerkene. Begge disse forekommer i omtrent i 8 til 9 % av de undersøkte frimerkene.

Her vises en tabell som viser prosentvis fordeling på de ulike variantene.